VFU-placering

Placering på grund- och gymnasieskolor

Lunds universitet har avtal om VFU med skolor i Skåne och västra Blekinge. Din VFU-placering avgörs antingen av din bostadsort eller av studieorten (det vill säga Lund med närområde). Riktlinjen för resväg är att du inte ska behöva få längre än 90 min enkel resa.

Ibland är det nödvändigt att placera studenter utanför Lund med närområde även om du bor i eller nära Lund. Studieortens närområde definieras av en radie 35 km runt Lund, vilket motsvarar mellanzon i Skånetrafikens biljettsystem. 

Kan jag själv ordna VFU-placering?

Tyvärr är det inte möjligt att som student själv ordna VFU-placering. Detta styrs av bland annat de ramavtal vi har och för att VFU-organisationen ska fungera måste all placering ske genom VFU-koordinator. 

Ett undantag för detta är om du är KPU-student och ska göra VFU i tjänsten.

Anpassning och byte av VFU-placering

Om du har enskild vårdnad om barn kan du ansöka om placering närmare hemmet. Likaså om du flyttar under din utbildningstid och får längre resväg än tidigare. Då kan du ansöka om byte av VFU-placering.

Du kan även ansöka om anpassning av VFU-placering på grund av tillfällig sjukdom/skada eller varaktig funktionsnedsättning. 

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-02-11