När är det VFU?

Ämneslärarutbildningens struktur

Här kan du se i vilken ordning olika kurser i utbildningen kommer och var de olika VFU-perioderna ligger. 

Utbildningsstrukturen

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-05-07