När är det VFU?

Ämneslärarutbildningens struktur

Här kan du se i vilken ordning olika kurser i utbildningen kommer och var de olika VFU-perioderna ligger. 

Utbildningsstrukturen