Frånvaro

Den verksamhetsförlagda utbildningen innebär studier på heltid för studenter inom ämneslärarprogrammet. Studenten förväntas medverka aktivt i skolans verksamhet, följa sin handledare i dennas arbetsdag och genomföra de uppgifter som är relaterade till kursen. Närvaro är obligatorisk på de skolförlagda delarna av VFU.

Enstaka dagars frånvaro tas igen i direkt anslutning till VFU-kursen i samråd med lokal lärarutbildare och ansvarig lärarutbildare på universitetet. 

 

 

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-02-23