Belastningsregister

Enligt lag 2013:852 ska studenter antagna till lärarutbildningen lämna utdrag ur belastningsregistret. Lagen syftar till att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar eller gör verksamhetsförlagd utbildning inom de berörda verksamheterna. 

Utdraget lämnas till rektor på partnerskola, eller den person som rektor utser. Den som inte lämnar utdrag får inte genomföra VFU.

Till Polisens belastningsregisterutdrag

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-02-11