NÄLU

Nämnden för ämneslärarutbildningen - NÄLU

Nämnden för ämneslärarutbildningen (NÄLU) fattar beslut som rör den för Lunds universitet och Högskolan Kristianstad (HKR) gemensamma ämneslärarutbildningen. NÄLU ansvarar för utbildningens innehåll, ekonomi och kvalitetssäkring, den fastställer vidare de strategi- och policydokument som styr utbildningens uppläggning och utförande. NÄLU:s ordförande är Bo-Anders Jönsson, professor och prodekanus på N-fak vid Lunds universitet. Nämndens ledamöter består av lärare och forskare från Lunds universitet och HKR samt studeranderepresentanter. Varje lärosäte utser också var sin extern representant som agerar som fullvärdig ledamot i NÄLU.  Har du frågor kring NÄLU? Kontakta Sinikka Neuhaus, Utbildningschef vid ämneslärarutbildningen. E-post: sinikka.neuhausuvet.luse
Telefon: 046-222 69 55 eller 042- 35 65 41