NÄLU

Tidigare drevs ämneslärarutbildningen av Lunds universitet och Kristianstad högskola gemensamt. Här är information om vad som gällde då, samt protokoll från nämnden för ämneslärarutbildningen - NÄLU

Nämnden för ämneslärarutbildningen (NÄLU) fattade beslut som rörde den för Lunds universitet och Högskolan Kristianstad (HKR) gemensamma ämneslärarutbildningen. NÄLU ansvarade för utbildningens innehåll, ekonomi och kvalitetssäkring, den fastställde vidare de strategi- och policydokument som styrde utbildningens uppläggning och utförande. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2021-03-08