Programrådet

Programrådet ansvarar för ämneslärarutbildningens innehåll, ekonomi och kvalitetssäkring. Här fastställs vidare de strategi- och policydokument som styr ämneslärarutbildningens uppläggning och utförande. I programrådet ingår representanter för de olika ämnena. Här finns också en extern representant från en gymnasieskola.

Har du frågor?

Kontakta Sinikka Neuhaus, utbildningschef vid ämneslärarutbildningen.

sinikka.neuhausuvet.luse

046-222 69 55 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-06-22