lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Programrådet

Programrådet ansvarar för utbildningens innehåll, ekonomi och kvalitetssäkring. Den fastställer vidare de strategi- och policydokument som styr utbildningens uppläggning och utförande.

Har du frågor?
Kontakta Sinikka Neuhaus, Utbildningschef vid ämneslärarutbildningen.

E-post: sinikka.neuhaus@uvet.lu.se

Telefon: 046-222 69 55 eller 042- 35 65 41