Programrådet

Programrådet ansvarar för utbildningens innehåll, ekonomi och kvalitetssäkring. Den fastställer vidare de strategi- och policydokument som styr utbildningens uppläggning och utförande. Har du frågor?
Kontakta Sinikka Neuhaus, Utbildningschef vid ämneslärarutbildningen. E-post: sinikka.neuhaus@uvet.lu.se Telefon: 046-222 69 55 eller 042- 35 65 41