lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Välkomna till den kompletterande pedagogiska utbildningen!

Information till dig som antagits till KPU vt 2020!

Vi hälsar er som är antagna varmt välkomna till en spännande och lärorik tid på Lunds universitets kompletterande pedagogiska utbildning (KPU).

Introduktionsmöte hålls 21 januari 2020, kl 9.15-16. 

Lokal för introduktionsmötet: B 237 i Lux-huset, Helgonavägen 3 i Lund. 

Om du får förhinder till uppropet eller om du inte avser att börja på utbildningen, ber vi dig att meddela detta till studieadministratör Karin Hjalmarsson per mail: karin.hjalmarsson@uvet.lu.se så fort som möjligt.

 

Praktisk information:

Information till dig som ny student hittar du på hemsidan www.uvet.lu.se.

Du hittar schema, kursplan och litteraturlista här.

Som student hos oss kommer du att få ett mail/brev med inloggnings-uppgifter till STiL och detta är ett studentkonto som skapas när du blir antagen till Lunds universitet. Detta sker några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat skickas e-post om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet. Via detta inlogg kan du sedan se registrering, kursbetyg m.m.

Utbildningsplanen för KPU hittar du på www.uvet.lu.se under utbildning – kompletterande pedagogisk utbildning.

I KPU ingår det verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är praktik ute i en skolverksamhet. Veckorna för er första VFU återkommer vi med information om vid introduktionsmötet. VFU-placering kan ske på annan ort än Lund. Om du bor på annan ort, och är intresserad av att göra VFU på denna ort, är det bra om du så fort som möjligt kontaktar suzana.risticuvet.luse. Då kanske det är möjligt att ordna. Likaså om du har särskilda skäl för placering på viss ort. Mer information om det hittar du här

OBS! Du som är villkorligt antagen på kursen måste visa sin behörighet senast 3 veckor in i terminen

 

Varmt välkomna till den kompletterande pedagogiska utbildningen!

Institutionen för utbildningsvetenskap

 

KONTAKTUPPGIFTER:

Karin Hjalmarsson, utbildningsadministratör

karin.hjalmarsson@uvet.lu.se

Lotta Olsson, studievägledare

studievagledning@uvet.lu.se

Sinikka Neuhaus, utbildningschef

Sinikka.neuhaus@uvet.lu.se

Ingrid Bosseldal, kursansvarig KPU

ingrid.bosseldal@uvet.lu.se

Suzana Ristic, VFU-administratör

suzana.ristic@uvet.lu.se

Besöksadress institutionen för utbildningsvetenskap

MNO-huset, plan 3

Sölvegatan 16, Lund

www.uvet.lu.se