Tvåämneslärare gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav inom respektive ämnen

Naturkunskap omfattande 90 eller 120 hp

Du skall ha läst kurser inom: biologi, kemi och fysik med någorlunda jämnt fördelat poängantal. Har du 90 eller 120 hp inom området kan 15 respektive 30 hp vara inom miljövård och eller geovetenskap.

Biologi 90 eller 120 hp

Du skall ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. De tre organisationsnivåerna ska finnas med bestående av kurser i ekologi, humanbiologi, cellbiologi och genetik.

Teknik 90 eller 120 hp

Kurser om sammanlagt 90 eller 120 hp i tekniska ämnen.

Kemi 90 eller 120 hp

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), analytisk kemi, biokemi.

Fysik 90 eller 120 hp

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik- värmelära, optik och vågrörelselära, ellära och elektronik, kärn- och partikelfysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik.

Matematik 90 eller 120 hp

Kurser om sammanlagt 90 eller 120 hp i matematik. Högskolepoängen kan kompletteras med sammanlagt högst 30 hp av följande: matematisk statistik, numerisk analys eller programmering (max 15 hp). Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp.

Svenska 120 hp (svenska måste alltid omfatta 120 hp)

Minst 60 hp i respektive ämne: nordiska språk (språkvetenskap) och litteraturvetenskap. I delen litteraturvetenskap kan kurser i barn- och ungdomslitteratur omfattande maximalt 15 hp ingå.

Engelska 90 eller 120 hp

Minst 90 eller 120 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk och litteraturstudier.

Svenska som andraspråk 90 eller 120 hp

Kurser om sammanlagt 90 eller 120 hp i ämnet svenska som andraspråk

Moderna språk 90 eller 120 hp

För moderna språk så som tyska, franska, spanska och italienska krävs 90 eller 120 hp inom ämnet. Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan.