Treämneslärare 7-9

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav inom respektive ämnen

Biologi 45 eller 90

Du skall ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. De tre organisationsnivåerna ska finnas med bestående av kurser i ekologi, humanbiologi, cellbiologi och genetik.

Fysik 45 eller 90

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik-, optik och vågrörelselära, ellära, kärn- och partikelfysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik.

Kemi 45 eller 90

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), analytisk kemi, biokemi.

Matematik 45 eller 90

Kurser om sammanlagt 45 eller 90 hp i matematik. Högskolepoängen kan kompletteras med sammanlagt högst 30 hp av följande: matematisk statistik, numerisk analys eller programmering (max 15 hp). Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp.

Moderna språk 45 eller 90

För behörighet i Moderna språk (tyska, franska, spanska) krävs 45 eller 90 hp. Om ämnet inte kombineras med svenska kan det utgöra huvudämne och måste då omfatta 90. Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan.

Svenska 90 hp

Minst 45 hp i vardera av de ingående universitetsämnena (eller motsvarande) svenska språklig inriktning och litteraturvetenskap. I universitetsämnen litteraturvetenskap kan kurser i barn- och ungdomslitteratur omfattande maximalt 15 hp tillgodoräknas.

Engelska 45 eller 90 hp

Sammanlagt 45 eller 90 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk och litteraturstudier.

Svenska som andraspråk 45 hp eller 90 hp

Kurser om sammanlagt 45 eller 90 hp i ämnet svenska som andraspråk

Teknik 45 eller 90

Kurser om sammanlagt 45 eller 90 hp i tekniska ämnen.