Kompletterande pedagogisk utbildning NY/TEST

Har du ämneskunskaper på högskolenivå i ett ämne som du brinner för? Då kan du bli lärare på bara tre terminer! Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare. 

Om utbildningen 

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier avklarade och vill arbeta som lärare i grundskola eller gymnasieskola. KPU är därför en alternativ väg till en ämneslärarexamen. 

Du läser KPU hos oss i tre terminer på heltid (90 hp). Under utbildningen får du lära dig att undervisa i ditt eller dina ämnen både genom teoretiska studier och genom verksamhetsförlagd utbildning på din framtida arbetsplats – skolan.  

KPU är tänkt som en möjlighet att skifta jobbspår och/eller en väg in i läraryrket för dig som redan har de ämneskunskaper som krävs. 

Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges, med undantag för musik, endast med start på vårterminen.

- VIDEO - 

Ämnen som Lunds universitet antar i

 • Biologi 

 • Engelska 

 • Fysik 

 • Kemi 

 • Matematik 

 • Moderna språk: spanska, franska, tyska och italienska 

 • Naturkunskap 

 • Svenska 

 • Svenska som andraspråk 

 • Teknik 

 • Musik

Läs mer om kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning musik på Musikhögskolan i Malmös webbplats. 
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning musik

Platserna på den kompletterande pedagogiska utbildningen fördelas mellan två urvalsgrupper: 50 procent av platserna är reserverade för naturvetenskapliga ämnen samt matematik och teknik, och 50 procent av platserna är reserverade för moderna språk samt engelska, svenska och svenska som andraspråk. Den sökandes meritvärde inom respektive urvalsgrupp är detsamma som antal uppnådda högskolepoäng i sökt eller sökta ämnen. 

Våra ingångar till KPU

Under ingångarna kan du läsa mer om förkunskapskraven inom respektive ämne.

dfsdfsdfd

sdfsd

sds

Studietakt

Programmet läsas på heltid 100% under 3 terminer. Start: vårtermin, dagtid. 

Behörighetskrav

För att vara behörig till KPU finns det tre övergripande förkunskapskrav

1. Grundläggande behörighet genom gymnasieexamen eller motsvarande. Detta inkluderar svenska/svenska som andraspråk 1–3 samt engelska 5–6. Om du är osäker på om du har läst svenska och engelska på denna nivå, eller om du har med dig en utbildning från ett annat land än Sverige, är det bra att vara uppmärksam på att du måste uppfylla förkunskapskraven i svenska och engelska. 

2. Du behöver ha ämneskunskap inom minst ett av de ämnen vi antar till. För årskurs 7–9 innebär detta att du alltid behöver ha minst 90 hp i ett ämne. Vill du ansöka till gymnasielärare behöver du alltid ha minst 120 hp i ett ämne. 

3. Du behöver även ha skrivit ett självständigt arbete omfattande 15 hp inom det, eller något av de, ämnen du ansöker till. Det självständiga arbetet kan räknas in i ämneskunskapen, vilket innebär att det ingår i de 90/120 hp som behövs för behörighet. 

Behörighet till KPU genom validering av reell kompetens

Om du har kunskaper inom ett visst moment eller del i behörighetskraven men saknar högskolepoäng, kan du ansöka om behörighet till KPU genom validering av reell kompetens.  

 

Att ansöka om behörighet till KPU genom reell kompetens är en alternativ väg in till läraryrket.  

Om du saknar formella meriter som styrker poängkravet i undervisningsämnet du söker till, kan du visa att du har förutsättningar att klara den högskoleutbildning du söker till genom att ansöka om prövning av din reella kompetens.  

Du kan ha skaffat dig reell kompetens på många olika sätt. Dina kunskaper och färdigheter kan till exempel komma från: 

 • erfarenheter från arbets- och föreningslivet 

 • utbildningar utanför det formella utbildningssystemet 

 • andra livserfarenheter. 

När du ansökt om behörighet till KPU genom reell kompetens görs en bedömning av de ämneskunskaper som saknas i dina formella meriter. 

Så ansöker du om bedömning av reell kompetens för behörighet till KPU vid Lunds universitet  

 1.  Anmäl dig till programmet via www.antagning.se senast sista anmälningsdag. Glöm inte att fylla i och bifoga den särskilda bilagan för ansökan till andraämne om du önskar ansöka till det. 
 2. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” som finns på Antagning.se.  
 3. Till ansökningsblanketten på Antagning.se 
 4. Du behöver också fylla i Lunds universitets blankett för …                                                     Till ansökningsblanketten för … 
 5. Ladda upp blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” och övriga relevanta intyg på ditt konto på www.antagning.se senast sista anmälningsdag. 
 6. Det är viktigt att du även skickar ett mejl till validering-KPU@uvet.lu.se och meddelar oss att du ansökt om bedömning av reell kompetens. 
 7.  Vi kommer kontakta dig så fort vi kan efter inskickad ansökan, antingen för komplettering eller kartläggningssamtal. Efter kartläggningssamtalet kan det bli fråga om valideringsuppgifter. 

Kom ihåg att vi inte kan behandla en ansökan om reell kompetens om den inkommer efter sista anmälningsdag. 

Ansökan till KPU

Du ansöker till Lunds universitets kompletterande pedagogiska utbildning via Antagning.se mellan den 16 september och den 15 oktober. 

På Antagning.se väljer du vilken ingång till KPU du vill ha (årskurs 7–9 eller gymnasiet), samt vilket eller vilka ämnen du vill ansöka till.  

Se information om hur du ansöker och aktuella antagningsdatum på Antagning.se 

Om du söker till KPU för att bli lärare i moderna språk finns det inte möjlighet att specificera språket i den digitala ansökan. Det gör du istället i ansökningsblanketten nedan. 

Ladda ner ansökningsblanketten 

Tillsammans med din ansökan på Antagning.se ber vi dig bifoga följande ansökningsblankett. 

När du ansökt till utbildningen handlägger vi din ansökan.

När urvalet är gjort får du ett antagningsbesked via Antagning.se.  

Överklagan av beslut 

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med antagningsbeskedet. 

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7–9 (180 eller 240 högskolepoäng) eller en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (210 eller 300 högskolepoäng). 

Utbildningens upplägg

Termin 1. Ämneslärar-professionen i samhälle och skola

 1. Samhälleliga och organisatoriska villkor för lärares arbete, 7,5 hp  
 2. Utveckling och lärande, 7,5 hp  
 3. VFU I, 7,5 hp  
 4. Ledarskap i klassrummet, 7,5 hp 

Termin 2. Ämnesläraren som reflekterande praktiker

 1. Stöd till lärande, 7,5 hp  
 2. VFU II, 7,5 hp  

 3. Att kvalitetssäkra verksamheten, 7,5 hp  

 4. Att beforska praktiken, 7,5 hp 

Termin 3. Professions-utveckling och individuellt lärande

 1. VFU III, 15 hp  

 2. Ämnesdidaktiskt examensarbete, 15 hp 

Anmäl dig!

Anmälan görs på Antagning.se. 

Läs mer om KPU

Du kan hitta mer information om KPU på studera.nu.

Studievägledning

Lotta Olsson, studievägledare 

E-post: studievagledning@uvet.lu.se 

Telefon: 046-222 69 49, i rum M308D.

Bokad mottagning.  

Vanliga frågor

FAQ hittar du här. 

Utbildningsplaner för KPU

2017 och 2018 + 2019 och framåt (2 aktuella)