Ettämneslärare 7-9

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav inom respektive ämnen

Biologi  90 hp Du skall ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. De tre organisationsnivåerna ska finnas med bestående av kurser i ekologi, humanbiologi, cellbiologi och genetik. Fysik 90hp Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik-, optik och vågrörelselära, ellära, kärn- och partikelfysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik.  Kemi 90 hp Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), analytisk kemi, biokemi. Matematik 90 hp Kurser om sammanlagt 90 hp i matematik. Högskolepoängen kan kompletteras med sammanlagt högst 30 hp av följande: matematisk statistik, numerisk analys eller programmering (max 15 hp). Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp. Svenska 90 hp Minst 45 hp i vardera av de ingående universitetsämnena (eller motsvarande) svenska språklig inriktning och litteraturvetenskap. I universitetsämnen litteraturvetenskap kan kurser i barn- och ungdomslitteratur omfattande maximalt 15 hp tillgodoräknas. Teknik  90 hp Kurser om sammanlagt 90 hp i tekniska ämnen. Engelska 90 hp Minst 90 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk och litteraturstudier. Svenska som andraspråk 90 hp Kurser om sammanlagt 90 hp i ämnet svenska som andraspråk Moderna språk 90 hp För moderna språk så som tyska, franska, spanska och italienska krävs minst 90 hp. Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan.