Ettämneslärare 7-9

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav inom respektive ämnen

Biologi  90 hp

Du skall ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. De tre organisationsnivåerna ska finnas med bestående av kurser i ekologi, humanbiologi, cellbiologi och genetik.

Fysik 90hp

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik-, optik och vågrörelselära, ellära, kärn- och partikelfysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik. 

Kemi 90 hp

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), analytisk kemi, biokemi.

Matematik 90 hp

Kurser om sammanlagt 90 hp i matematik. Högskolepoängen kan kompletteras med sammanlagt högst 30 hp av följande: matematisk statistik, numerisk analys eller programmering (max 15 hp). Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp.

Svenska 90 hp

Minst 45 hp i vardera av de ingående universitetsämnena (eller motsvarande) svenska språklig inriktning och litteraturvetenskap. I universitetsämnen litteraturvetenskap kan kurser i barn- och ungdomslitteratur omfattande maximalt 15 hp tillgodoräknas.

Teknik  90 hp

Kurser om sammanlagt 90 hp i tekniska ämnen.

Engelska 90 hp

Minst 90 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk och litteraturstudier.

Svenska som andraspråk 90 hp

Kurser om sammanlagt 90 hp i ämnet svenska som andraspråk

Moderna språk 90 hp

För moderna språk så som tyska, franska, spanska och italienska krävs minst 90 hp. Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan.