Behörighet och ansökan

Om behörighet till KPU

För att vara behörig till KPU finns det 4 övergripande förkunskapskrav: 1. Du behöver ha läst och blivit som minst godkänd i sammanlagt 180 hp för att anses uppfylla behörighetskraven. Dock behöver dessa poäng inte vara inom ämnet, utan kan utgöras av studier inom andra ämnesområden än sådana som kan leda till en ämneslärarexamen. 2. Du behöver ha läst svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet. Dvs svenska/svenska som andraspråk 1-3 (enligt den nya gymnasieförordningen) samt Engelska 5-6. Har du studerat på högskola i Sverige tidigare uppfyller du den grundläggande behörigheten. Men har du med dig en utbildning från ett annat land än Sverige, är det bra att vara uppmärksam på att du uppfyller förkunskapskraven i svenska och engelska. 3. Du behöver ha läst ämneskunskap inom minst ett ämne av de ämnen vi antar till. För årskurs 7-9 innebär detta att du alltid som minst behöver 90 hp i ett ämne. Vill du ansöka till gymnasielärare så behöver du alltid minst 120 hp i ett ämne. 4. Du behöver även ha skrivit ett självständigt arbete omfattande 15 hp inom det eller något av de ämnen du ansöker till. Det självständiga arbetet kan räknas in i ämneskunskapen så att de t.ex. utgör en del av de 120 hp du behöver i ämnet engelska för att kunna ansöka till gymnasieläraringången för ettämneslärare. När vi bedömer ämneskunskap tittar vi på de krav som finns för respektive ämne. Har du exempelvis en civilingenjörsexamen och vill bli treämneslärare för åk 7-9 i matematik, fysik och teknik, så bedömer vi om du i dina meriter kan uppvisa 90 hp inom ett av ämnena och 45 hp inom de två andra, samt har ett självständigt arbete omfattande 15 hp i något av ämnena. Ofta behöver vi ta stöd av våra ämnessakkunniga för att se så att meriterna har en bredd som krävs för att kunna undervisa i ämnet.

Ansökan

Du ansöker till vår kompletterande pedagogiska utbildning via www.antagning.se mellan den 16/9 och 15/10. Där väljer du vilken ingång (gymnasiet eller åk 7-9) och vilket eller vilka ämnen du vill ansöka till. Ska du söka till ett modernt språk så finns det inte möjlighet att specificera språket i den digitala ansökan. Dock kommer vi genom dina meriter att kunna se dina språkkunskaper. Observera att om du vill ansöka till treämneslärare för årskurs 7-9 så lägger du till utbildningen i din ansökan och bifogar ansökningsblanketten som du hittar här: Ansökningsblankett treämneslärare åk 7-9. När du ansökt till utbildningen handlägger vi din ansökan manuellt med hjälp av våra sakkunniga i de olika ämnena. När handläggningen är klar bedöms du antingen vara behörig eller obehörig. Om du är behörig går du vidare till urval. När urvalet är gjort får du ett antagningsbesked via www.antagning.se. Du kan läsa mer om vilka datum som gäller för både ansökan och antagningsbesked här.

Vill du veta mer?

Kontakta

Lotta Olsson, studievägledare

Bokad mottagning. 

E-post: studievagledning@uvet.lu.se

Telefonnummer 046-2226949, i rum M308D.