Vanliga frågor och svar om kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Vid Lunds universitet räknar vi de poängen du har i ditt ämne, som ingår i skolämnet. Dessa poäng blir ditt meritvärde. 

Dubbelräkning innebär att Lunds universitet inte kan räkna en och samma kurs till två olika ämnen – det skulle innebära att kursen räknas dubbelt. Vi kan alltså endast räkna en kurs en gång.  

Till exempel kan du ha läst en kurs i reglerteknik där vi både hittar kunskaper inom matematik och teknik. Om du har sökt till båda ämnena (matematik och teknik) kommer vi endast kunna räkna kursen till det ämnet där det behövs för bredd eller poäng. 

Ett annat exempel kan vara att du läst en kurs i biologi som både kan passa in i ämnet biologi, och i ämnet naturkunskap. Vi kan dock inte räkna samma kurs till både biologi och naturkunskap då det skulle innebära dubbelräkning.  

Examen är det bevis som lärosätet (Lunds universitet) utfärdar, medan legitimation är det du ansöker om från Skolverket när du har fått din examen. Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. 

Nej, du behöver redan ha grundläggande behörighet för att söka till KPU. Om du vill läsa mer om möjligheten att ansöka om grundläggande behörighet genom reell kompetens kan du besöka Lunds universitets webbplats. 

Grundläggande behörighet genom reell kompetens på lu.se 

Lunds universitets kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) är campusförlagd och har undervisningstillfällen på plats cirka två gånger i veckan. Detta gäller dock inte under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, då du förväntas delta i din handledares arbete måndag-fredag varje vecka.  

Kompletterande pedagogisk utbildning kan alltså inte läsas på distans vid Lunds universitet.  

Om du är osäker på om du har grundläggande behörighet och har läst svenska och engelska på denna nivå, eller om du har med dig en utbildning från ett annat land än Sverige, rekommenderar vi dig att kontakta Komvux eller vägledningscentrum i din hemkommun.  

Hitta Komvuxutbildningar – Komvuxutbildningar.se 

Det beror på vilken inriktning som du blir antagen till. Inriktningarna mot gymnasieskolan och årskurs 7–9 med två ämnen ger dig en examen på avancerad nivå. Inriktningarna mot gymnasieskolan och årskurs 7–9 med ett ämne ger dig en examen på grundnivå.  

Du kan få behörighet i fler ämnen i din lärarlegitimation, utöver dem du fått i ditt examensbevis. Det kallas ”utökad behörighet” och beslutas av Skolverket. När du tagit ut din lärarexamen och kompletterat med studier upp till rätt omfattning och relevans/innehåll för behörighet i ytterligare ämne, ansöker du hos Skolverket om att få in detta i din lärarlegitimation. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-12-20