lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Student med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning som dyslexi eller adhad är inget hinder för spännande studier vid universitet eller högskola. Du som är funktionshindrad har samma rätt som andra studenter att få en bra studiemiljö och undervisning av hög kvalitet. 

Samordnare för pedagogiskt stöd hjälper dig med dina frågor kring vilken hjälp som finns att få.

Boka gärna ett möte med Carina Argelius via telefon nummer 046-222 34 30 eller e-post: Carina.argeliusstu.luse