lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Stipendier

Som student vid Lunds universitet och Campus Helsingborg finns det flera stipendier som du kan söka för att finansiera utlandsstudier eller examensarbete.

Stipendier vid Lunds universitet

Stipendier delas ut efter olika kriterier, till exempel utifrån vilka ämnen och på vilken nivå du läser, om du ska läsa utomlands eller kommer från ett visst landskap. Universitets- och nationsstipendier utlyses varje termin och resestipendier utlyses i februari varje år. Dessutom finns ett antal mer specifika stipendier som utlyses under året.

För er som antagits före 2011 och går ämneslärarutbildningen i Helsingborg finns några speciella Helsingborgsbaserade stipendier:

Campus Vänner

 Målet med Campus Vänner är att sporra studenterna vid Campus Helsingborg. Det gör medlemsföretagen genom att samla in pengar som omvandlas till inspirerande och motiverande insatser, till exempel i form av stipendier, utvecklingsresor och föreläsare.

Helsingborgs stads stipendier

Campus Helsingborg har nära samarbete med Helsingborgs stad, som varje år delar ut stipendier för utvecklings- och forskningsprojekt via Plattformen. Du som student kan även söka stipendier för att åka till Helsingborgs vänorter i Kroatien och Estland. Helsingborgs stad anställer också varje år studenter som bland annat webbsamordnare, bostadssamordnare och kommunikatörer.