lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Blanketter och ansökningar

I fältet till vänster hittar du blanketter och information om sådant som hur du ansöker om tillgodoräknande av tidigare studier, studieuppehåll och dylikt. 

Studievägledare

Sandra Lindell

Tel: +46 46 222 69 49

eller

+46 42 35 65 39  

studievagledninguvet.luse