lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Introduktionsvecka Ämneslärarprogrammet ht 2018

Introduktionsvecka ämneslärarprogrammet ht 2018

Vi önskar alla nya ämneslärarstudenter varmt välkomna till terminsstart.

 

Programmet startar tisdag den 28/8 kl 10.30 med fem introduktionsdagar (28/8-3/9). 

Plats:  SOL H104 Hörsal Språk- och litteraturcentrum (SOL), Lunds universitet 

Schema för introduktionsveckan

Tisdag 28/8

10.30 Utbildningschef Sinikka Neuhaus och prorektor Bo Anders Jönsson hälsar välkomna till utbildningen och till Lunds Universitet

10.50 Obligatoriskt upprop och presentation av personalen

11.30 Gruppövning

12.00             Lunch, vegansk buffé (Café Sol)  

13.00             Introduktion till ämneslärarutbildning (Sinikka Neuhaus)

13.40             Inspirationsföreläsning ”Läraren” (Torgny Roxå, pedagogisk utvecklare och lektor vid     Avdelningen för Högskolepedagogik)

14.00             Frukt och dricka

14.15             Introduktion gruppuppgift ”Tema lärare”

15.00             Introduktion till studentlivet (Humanistiska och Teologiska Studentkåren vid Lunds           Universitet, HTS).

16.00             Preliminär sluttid för dagen. Eventuellt fortsätter aktiviteterna därefter i samarbete med kåren.

Onsdag 29/8

9.15               Presentation av dagens schema

9.20               Utbildningen tre ben: ämnena, den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)

                      Vad är UVK? Vilka kurser ingår? Plats i utbildningen.

                      Vad är VFU? Vad gör man? Hur gör man? (Sinikka Neuhaus, David Örbring, Paul Strand)  

10.00             Kaffe och te

10.15             Ämnena, det tredje benet – vilka ämnen kan man läsa? Förhållande mellan ämne och                                ämnesdidaktik och metodik? Vilka läser man med? Hur utbildar man en lärare i ämnet?  

                      Panelsamtal med ämnesföreträdare. Moderator Sinikka Neuhaus

12.00             Facket.  Lärarnas riksförbund informerar om sin verksamhet och bjuder på lättare lunch

13.15             Det här har ni att vänta er. Ämneslärarstudenten Niklas Ek berättar om sin               erfarenhet av att vara lärarstudent.

13.40             Inspirationsföreläsning ”Läraren” (Ingrid Bosseldal, universitetsadjunkt och doktorand i                              utbildningsvetenskap)

14.00             Frukt och vatten

14.15             Att gå från gymnasiestudier till universitetsstudier (Henrik Mejborn, specialpedagog)

15.00             Alternativa undervisningsrum. Halva gruppen till domkyrkan, andra halvan jobbar med sin   gruppuppgift

16.00 – kväll Fortsättning gruppuppgift. Tema lärare!

Torsdag 30/8

8.00-10.00     Arbeta vidare med gruppuppgiften (valfri plats, ingen särskild lokal bokad)

10.15             Gemensam samling. Presentation av dagen

10.30             Akademiskt ABC (Fredrik Ericsson, bibliotekarie på universitetsbiblioteket)

12.00             Lunch på egen hand

12.45–13.45 Bokrelease. Utdelning av boken: Blivande lärare och deras lärare. Introduktion till lärarutbildningen

                     Att utbilda lärare (Anders Persson, professor i Sociologi och utbildningsvetenskap)

13.45-14.10  Lärare som utbildar lärare. (Malin Christersson, doktorand i utbildningsvetenskap, Martin     Malmström, fil dr i utbildningsvetenskap)

14.15             Facket. Lärarförbundet informerar om sin verksamhet plus bjuder på lättare fika

14.45 -15.15 Inspirationsföreläsning. ”Läraren”. Josephine Hedenskog, som blev färdig lärare i våras.

15.15             Praktikaliteter. LU-kort, registrering, LADOK, STIL-konto, live@lund, fotografering

                      Presentationstext till live@lund - Varför vill jag bli lärare?

16.00-17.30   Alternativa undervisningsrum. Andra halvan går till domkyrkan och de som varit där           stannar och jobbar med Gruppuppgift Tema Lärare

17.30             Deadline för gruppuppgift Tema lärare! Mailas till studievagledning@uvet.lu.se

18.00             Socialt samkväm ihop med de ämneslärarstudenter som påbörjade utbildningen ht 2017.

Fredag 31/8

9.45               Presentation av dagen.

10.00             Studieteknik (Ulla Urde, Studieverkstaden)

11.40             Inspirationsföreläsning ”Läraren” (Ann-Margrete Pode, lärare Kryddgårdsskolan, Rosengård Malmö)

12.00             Lunch på egen hand

13.00             Redovisning gruppuppgift ”Tema lärare”

14.20             Några sammanfattande ord (Sinikka Neuhaus)

Måndag 3 september

Lokal OBS Inte samma som förra veckan. Denna dag är vi i: Lux Aula, Helgonavägen 3, Lund


Kl 13-15


Upprop (obligatoriskt)

Kortare matnyttig information från bland annat Internationella sekretariatet, Biblioteket, Humanistiska och Teologiska Studentkåren