Verksamhetsförlagd utbildning (antagen innan hösten 2016)

Undervisa

Under din VFU får du lära dig att arbeta som lärare, genom att bland annat planera undervisning, hålla lektioner i dina ämnen och delta i arbetslagsmöten. Under perioderna får du handledning av en lärare som arbetar inom skolan, en så kallad lärarutbildare, vars schema du får följa.

Praktisk information

VFU administreras från Högskolan Kristianstad och registreras i något som heter VFU & VAL-webben. Inför den första VFU perioden kommer du som student att få önska vilken kommun du vill bli placerad i. Du ska då även ange om det finns skolor där en jäv-situation skulle kunna uppstå, t.ex. om du själv varit student på skolan eller har familjemedlemmar där. Innan VFUn ska du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, detta gör du via polisens webbsida. När placeringen är klar skickas ett automatiskt mail till din STiL mail. Studenten ansvarar för att ta kontakt med sin VFU-plats i god tid innan VFU:n börjar. Student som varit frånvarande för sjukdom eller frånvarande för vård av sjukt barn mer än 20% får betyget underkänd på VFU- perioden, vid kortare frånvaro kan studenten och handledaren komma överens om hur detta kan tas igen. Om du som student blir utsatt för kränkande behandling under din VFU ska du vända dig till de kursansvariga. Som student har du rätt att erhålla en ny VFU-plats om bedömningen har lett till ett underkännande. Du ges möjlighet att göra din VFU under två perioder utöver ordinarie tillfälle. Ibland får våra studenter en förfrågan om att vikariera. Under praktikperioden kan du som student dock inte vikariera, då du ska följa handledares arbetsdag. VFUn är din tid för lärande ute i den praktiska verksamheten som efter examen ska bli din arbetsplats. Högskolan Kristianstad som administrerar VFU har på sin hemsida policydokument och annan information som är viktig att du som student läser. Det är du som ansvarar för att ta del av alla dokument/rutiner som finns gällande VFU. Vid frågor om VFU-placeringar kan du som student höra av dig till VFU administrationen.  Har du frågor om själva innehållet i VFU:n så är det kursansvarig som ansvarar för detta.  Ta tillfället i akt och inhämta så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Även om du har VFU uppgifter så glöm inte att hinna uppleva allt det roliga och spännande som det innebär att vara lärare! Läs mer om VFU på Högskolan Kristianstads hemsidaRiktlinjer för VFU

Vissa studenter gör sin VFU utomlands!

Följ lärarstudentbloggen här!