Förkunskapskrav under utbildningen

Förkunskapskraven anges i kursplanen och ser olika ut beroende på vilken kurs det gäller. Om en student inte uppfyller förkunskapskraven till en kurs kan studenten inte registreras på kursen. Det är därför viktigt att du som student alltid läser kommande kursplan så att du inte missar de krav på resultat som krävs från föregående kurs. Du kan även få information om förkunskapskraven av lärarna och studievägledaren vid utbildningen.
Observera att kursplaner kan uppdateras och att förkunskapskraven kan ändras. Det är du som student som ansvarar för att läsa den aktuella kursplanen för kommande kurs. Institutionen ansvarar för att kursplanen finns tillgänglig för studenten.

Sammanställning av förkunskapskrav som ges vid Lunds Universitet eller HKR:

Engelska:
Engelska 1, 30 hp ÄENB11
Engelska 2, 15 hp ÄENB22 - minst 20 av 30 högskolepoäng på ÄENB11
Engelska 3, 15 hp ÄENB33 - minst 27 av 30 högskolepoäng på Engelska I och minst 7 av 15 högskolepoäng på Engelska II
Engelska 3, 7,5 hp (åk 7-9 ingångsämne) ÄENA61 - godkänt på 27 av 30 högskolepoäng på Engelska 1 och minst 7 av 15
högskolepoäng på Engelska 2.
Engelska 4, 30 hp (GY) ÄENB51 - 30 hp på Engelska 1 sammanlagt minst 20 hp på Engelska II och Engelska III

Svenska:
Svenska 1, 30 hp ÄSVA11
Svenska 2, 15 hp ÄSVA22 - minst 15hp från Svenska 1
Svenska 3, 15 hp ÄSVB33 - minst 22,5hp från både svenska 1 och svenska 2
Svenska 3, 7, 5 hp 7,5 hp (åk 7-9 ingångsämne) ÄSVA61- minst 15 hp varav 22,5 hp från kurserna Svenska 1 & Svenska 2
Svenska 4, 30 hp (GY) ÄSVA51 - 45 hp av de 60 hp som ingår Svenska I, Svenska II och Svenska III. Delkursen Svenska språkets struktur ska ingå i dessa 45 hp.

Samhällskunskap:
Samhällskunskap 1, 15 hp ÄSHA11
Samhällskunskap 2, 15 hp ÄSHA12
Samhällskunskap 3, 15 hp ÄSHB23
Samhällskunskap 4, 7, 5 hp ÄSHB24 - Samhällskunskap I 15 hp avklarad.
Samhällskunskap 5, 7,5 hp ÄSHB25 - Samhällskunskap I 15 hp avklarad.
Samhällskunskap 6, 7, 5 hp ÄSHA51
Samhällskunskap 7, 7, 5 hp ÄSHA52
Samhällskunskap 8, 15 hp ÄSHA53

Historia:
Historia 1, 30 hp ÄHIB11
Historia 2, 15 hp ÄHIB22 - minst 15 hp historia eller motsvarande.
Historia 3, 15 hp ÄHIB23 - minst 30 hp historia eller motsvarande.
Historia 3, 7,5 hp (åk 7-9 ingångsämne) ÄHIA61 - minst 22,5 hp historia.
Historia 4, 30 hp (GY) ÄHIA51 - för tillträde krävs Historia I-III

Matematik:
Matematik 1- ÄMAB11
Övriga kursplaner i matematik är ej fastställda.

Fysik:
Fysik 1, 30 hp ÄFYA11
Fysik 2, 15 hp ÄFYA22 - kunskaper motsvarande kursen ÄFYA11
Övriga kursplaner i fysik är ej fastställda. Moderna språk:

Franska 1, 30 hp ÄFRA11
Franska 2, 30 hp ÄFRA12 - kursen ÄFRA11
Franska 3, 30 hp ÄFRA51 - Minst 22,5 hp Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 31-60 hp.

Spanska 1, 30 hp ÄSPA11
Spanska 2, 30 hp ÄSPA 12 - 24 hp avklarade (av 30hp) från ÄSPA11 där delkurs 5, Spansk grammatik med övningar (6hp) är obligatorisk.
Spanska 3, 30 hp ÄSPA51 - 24 hp avklarade (av 30 hp) från ÄSPA12, där delkurs 5, Spansk grammatik med övningar (6 hp) utan undantag måste ingå

Tyska 1, 30 hp ÄTYA11
Tyska 2, 30 hp ÄTYA12 - kursen ÄTYA11 eller motsvarande avslutad.
Tyska 3, 30 hp ÄTYA51 - avslutade kurser Tyska 1 och Tyska 2 inom ämneslärarutbildningen

Italienska 1, 30 hp ÄITA11
Italienska 2, 30 hp ÄITA22 - 24 hp avklarade (av 30hp) från Italienska I.
Italienska 3, 30 hp ÄITA51 - För tillträde till kursen krävs Italienska II

Kinesiska, ej fastställt

Utbildningsvetenskapliga kurser (UVK): alltid 7,5 hp
UVK 1, ÄUVB11 - ämnesstudier inom Ämneslärarutbildningen om minst 22,5 hp.
UVK 2, ÄUVB12 - minst 22,5 hp från tidigare ämnesstudier inom ämneslärarutbildningen,
UVK 3, ÄUVB53 - minst 60 hp på Ämneslärarutbildningen fördelade över minst två ämnen och
samt UVK 1 och UVK 2.
UVK 4, ÄUVA64 - minst 80 hp på Ämneslärarutbildningen fördelade över minst två ämnen samt UVK 1, UVK 2, UVK 3.
UVK 5, ÄUVB55 - ämnesstudier i två ämnen motsvarande 30 hp i vardera ämne, tidigare kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan motsvarande 15 hp samt VFU 1
UVK 6, ÄUVN86 - minst 135 hp ämnesstudier inom ämneslärarutbildningen samt UVK kurser om minst 30 hp varav UVK 1, 2 och 4 ska ingå.
UVK 7, ÄUV
UVK 8, ÄUVN88 - minst 135 hp fördelade över två ämnen, samt avslutade kurser i UVK om minst 30 hp inkluderande UVK 1 samt UVK 2.


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): alltid 7,5 hp
VFU 1 (GY) ÄVFA21 - minst 120 hp ämnesstudier samt minst 15 hp
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)
VFU 2 (GY) ÄVFN22 -
VFU 3 (GY) under revidering
VFU 4 (GY) under revidering
VFU 1 (åk 7-9) ÄVFA11 - minst 75 hp ämnesstudier samt minst 7,5 hp UVK
VFU 2 (åk 7-9) ÄVFB12 - minst 75 hp ämnesstudier samt minst 7,5 hp UVK samt minst godkänd på tidigare VFU moment
VFU 3 (åk 7-9) ÄVFN13 - minst 97,5 hp ämnesstudier samt minst 45 hp UVK  samt minst godkänd på tidigare VFU moment
VFU 4 (åk 7-9) ÄVFN14 - minst 97,5 hp ämnesstudier samt minst 45 hp UVK  samt minst godkänd på tidigare VFU moment

För Hem- och konsumentkunskap se Högskolan Kristianstads webbsida www.hkr.se