Ämneskombinationer

Vilka ämnen som är möjliga att kombinera skiljer sig åt mellan de båda inriktningarna, ämneslärare mot gymnasiet eller åk 7-9. I våra listor över möjliga ämneskombinationer så har vi utgått ifrån de ämnen vi har examenstillstånd för och sett över hur dessa är möjliga att kombinera utifrån förordningstexten. Vi har också sett över vilka ämnen för åk 7-9 som endast kan vara tredejämnen. Detta baserat på att du som student ska få med dig tillräckliga ämneskunskaper för att kunna lära ut ditt ämne. Ska du t.ex. bli ämneslärare och undervisa i moderna språk, så behöver du mer kunskap i ämnet än de 45 hp (37, 5 hp i ämnesstudier och 7,5 hp VFU) som utgör ett tredejämne. Därför har vi gjort vissa restriktioner i vilka ämnen som kan utgöra ett tredjeämne. Vilka ämneskombinationer som får ingå i en ämneslärarexamen framgår i Högskoleförordningens bilaga 4 SFS 2010:544 Antagningen hösten 2016 startar Lunds universitet sin egna ämneslärarutbildning.
De ämnen som vi erbjuder (för dig som antogs senast hösten 2015) som vi har beslutat kan utgöra ett tredejämne i en ämneslärarexamen för åk 7-9 är: -  Hem- och konsumentkunskap -  Svenska som andraspråk -  Historia Här hittar du möjliga ämneskombinationer för åk 7-9 (antagna senast HT15)
Här hittar du möjliga ämneskombinationer för gymnasiet (antagna senast HT15)Här hittar du möjliga ämneskombinationer för dig som börjar dina studier HT16

Ämnesval

Det första du ska fundera över är vilka ämnen som intresserar dig! Utifrån det kan du börja se över hur de olika ämnena kan kombineras, samt vilka fördelar och nackdelar som finns med olika ämneskombinationer. Det är viktigt att du redan innan du väljer ditt ingångsämne har sett över vilka ämnen du kan kombinera ditt ingångsämne med. Faktorer du kan fundera över när du väljer ämnen är: - Vad är det jag kommer att läsa när jag studerar ämnet? Information om detta hittar du i kursplanerna under rubriken kursutbud. - Vad är det jag kommer att få undervisa i när jag blir yrkesverksam lärare i ämnet? Skolverkets hemsida ger information om detta. Det finns även länkar under respektive ämne via rubriken våra ämnen. - Hur ser arbetsmarkanden ut? Information om arbetsmarknaden hittar du bl.a. via arbetsförmedlingen.  - Hur många undervisningstimmar omfattar ämnet i skolan? Hur många undervisningstimmar eller hur många poäng en kurs inom ett ämne är står beskrivet på skolverkets hemsida. Boka gärna tid med studievägledaren inför valet av ämnen genom studievagledninguvet.luse. Du kan också besöka studievägledningen på drop-in tider tisdagar kl. 9-11 och torsdagar kl. 13-15.