lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Antagen fr.o.m. hösten 2016

Sedan 2016 kan du läsa till ämneslärare vid Lunds universitet. Här erbjuds du en utbildning där det anrika universitetets ämnesresurser kombineras med en ung utbildningsvetenskaplig institution, där de flesta lärarutbildare har en bakgrund som lärare och nu bedriver egen forskning.

Lunds universitet startar egen ämneslärarutbildning

Vid Lunds universitet kan du utbilda dig till ämneslärare mot årskurs 7-9 och gymnasiet i språk, matematik och fysik.  Utbildningarna omfattar 270 - 300 hp vilket innebär att du studerar i 4,5 år för en examen mot årskurs 7-9 och i 5 år för en examen mot gymnasiet. 

Under det första året på utbildningen läser du 45 hp av ditt ingångsämne och 15 hp utbildningsvetenskapliga kärnkurser. 

De ämnen du kan söka in till ämneslärarutbildningen vid Lunds Universitet på, är:

Engelska för ämneslärare i åk 7-9 och gymnasiet

Svenska för ämneslärare i åk 7-9 och gymnasiet

Matematik för ämneslärare på gymnasiet

Fysik för ämneslärare på gymnasiet

Svenska som andra språk för ämneslärare i åk 7-9 och gymnasiet

 

Som andraämne kan du läsa:

Historia

Svenska

Engelska

Svenska som andraspråk

Tyska

Spanska

Franska

Kinesiska

Italienska

Matematik (för gymnasielärare)

Fysik (för gymnasielärare)

Religion

Idrott och hälsa (studieort Malmö)

Naturkunskap (studieort Malmö)

 

Som tredjeämne för dig som läser till ämneslärare i åk 7-9 erbjuds ämnena historia och svenska som andraspråk.


Tänk på att alla ämnen inte kan kombineras med varandra, detta styrs av Högskoleförordningen.

 

 

 

 

Sök våra utbildningar!

Gå direkt till antagning.se

Kontakt

Har du frågor kring ämneslärarutbildningen?

Kontakta då:

Lotta Olsson, studievägledare

studievagledning@uvet.lu.se

I Lund, telefonnummer 046-2226949, i rum M302b på måndagar, onsdagar och fredagar

I Helsingborg, telefonnummer 042-356539, i rum C447 på tisdagar och torsdagar 

Ansök om examen och legitimation

Här kan du hitta information om hur du ansöker om examen och lärarlegitimation.