lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Antagen fr.o.m. hösten 2016

Hösten 2016 startar Lunds universitet sin egna ämneslärarutbildning. Du som har sökt eller i framtiden kommer att söka blir student på Lunds universitets utbildning, men du kommer i viss mån att möta och läsa med studenter som är antagna på den ämneslärarutbildning som Lunds universitet sedan hösten 2011 ger tillsammans med Högskolan Kristianstad.

Lunds universitet startar egen ämneslärarutbildning

Vid Lunds universitet utbildar vi blivande ämneslärare mot årskurs 7-9 och gymnasiet i språk, matematik och fysik.  Utbildningarna omfattar 270 - 300 hp vilket innebär att du studerar i 4,5 år för en examen mot årskurs 7-9 och i 5 år för en examen mot gymnasiet. 

Under det första året på utbildningen läser du 45 hp av ditt ingångsämne och 15 hp utbildningsvetenskapliga kärnkurser. 

De ämnen du kan söka in till ämneslärarutbildningen vid Lunds Universitet på, är:

Engelska för ämneslärare i åk 7-9 och gymnasiet

Svenska för ämneslärare i åk 7-9 och gymnasiet

Matematik för ämneslärare på gymnasiet

Fysik för ämneslärare på gymnasiet

Svenska som andra språk för ämneslärare i åk 7-9 och gymnasiet

 

Som andraämne kan du läsa:

Historia

Svenska

Engelska

Svenska som andraspråk

Tyska

Spanska

Franska

Kinesiska

Italienska

Matematik (för gymnasielärare)

Fysik (för gymnasielärare)

Religion

Idrott och hälsa (studieort Malmö)

Naturkunskap (studieort Malmö)

 

Som tredjeämne för dig som läser till ämneslärare i åk 7-9 ges ämnet svenska som andraspråk.


Tänk på att alla ämnen inte kan kombineras med varandra, detta styrs av Högskoleförordningen.

Kontakt

Har du frågor kring ämneslärarutbildningen?

Kontakta då: Lotta Olsson, studievägledare

studievagledning@uvet.lu.se

I Lund, telefonnummer 046-2226949, i rum M302b på måndagar, onsdagar och fredagar

I Helsingborg, telefonnummer 042-356539, i rum C447 på tisdagar och torsdagar

 

Ansök om examen och legitimation

Här kan du hitta information om hur du ansöker om examen och lärarlegitimation.