Ämneslärare Gymnasieskolan

När du söker till utbildningen söker du ett ingångsämne. Detta ämne läses först och under din andra termin på utbildningen väljer du ditt andraämne. Ditt ingångsämne behöver inte vara ditt huvudämne. Det du skriver ditt examensarbete i blir ditt huvudämne. Om svenska ingår i din examen blir det ditt huvudämne. Examen: Ämneslärarutbildning som omfattar 300 hp leder till ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C). Särskild behörighet för enskilda ämnen förekommer.  TERMINSUPPLÄGG:Termin 1: Ämnesstudier i ingångsämnet 30 hp Termin 2: Ämnesstudier i ingångsämnet 15 hp , UVK* 1, UVK 2. Termin 3: Ämnesstudier i andraämnet 30 hp Termin 4: Ämnesstudier i andraämnet 30 hp Termin 5: Ämnesstudier i andraämnet 30 hp Termin 6: UVK 3, VFU** 1 7,5 hp, ämnesstudier inom ingångsämnet 15 hp Termin 7: Ämnesstudier i ingångsämnet 30 hp Termin 8: UVK 4, UVK 7, UVK 5, VFU 2 7,5 hp Termin 9: UVK 6, VFU 3 och VFU 4, UVK 8 Termin 10: Examensarbete 30hp *UVK = utbildningsvetenskaplig kärnkurs omfattande 7,5 hp.
**VFU = verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Följ lärarstudentbloggen

- lärarstudenter om livet som student och framtidens skola