Person

agneta.gulzlucs.luse | 2015-02-21
Agneta Gulz

Professor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post agneta.gulzlucs.luse

Telefon 046–222 32 69

Rum LUX:B454

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (professor)
Box 117, 221 00 Lund (handledare)

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i kognitionsvetenskap och leder The Educational Technology Group.

Läs mer om min grupps forskning på:
http://www.lucs.lu.se/educational-technology/

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (30 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (40 st)

Rapporter (3 st)

Working papers (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Undervisning

Agneta Gulz

Professor

  • Kognitionsvetenskap
  • Filosofiska institutionen

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post agneta.gulzlucs.luse

Telefon 046–222 32 69

Rum LUX:B454

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (professor)
Box 117, 221 00 Lund (handledare)

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04