lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utlysning fröpengar

2020-05-17

Nu finns det fröpengar att söka inom området praktiknära utbildningsforskning.

Samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet utlyser fyra anslag om vardera 50.000 kr. för skrivande av forsknings-ansökningar inom området praktiknära skolforskning. Utlysningen riktar sig till disputerade lärare och forskare som är anställda vid Lunds universitet och som avser utarbeta forskningsansökan 2020-2022 inom området praktiknära skolforskning och som har aviserat att de bedriver sådan forskning genom att anmäla sig till kompetenslistan för praktiknära skolforskare vid Lunds universitet. Om potentiell sökande inte har anmält sig till kompetenslistan går det bra att göra det till Anders Persson innan ansökningstidens utgång den 4 september 2020

Ansökan skall utformas enligt anvisningar som du hittar här och skickas som en sammanhållen PDF-fil till Anders Persson (anders.persson@uvet.lu.se) senast den 4 september 2020.

 

Bilagor:

Information om möjliga forskningsområden hittar du här

Verksamhetsplan 2020 och 2021 för projektet och försöksverksamheten Praktiknära forskning/Utbildning, lärande, forskning (PF/ULF) vid Lunds universitet hittar du här 

Senaste nyheterna

Utlysning fröpengar
2020-05-17
Nu finns det fröpengar att söka inom området praktiknära utbildningsforskning.

Utlysning forskningsmedel
2020-05-17
Medel för praktiknära utbildningsforskning finns nu att söka. Deadline 4 september.

Uppsamlingstentor blir hemtentor
2020-05-06
Det blir inga fysiska uppsamlingstentor i Helsingborg i juni.

FAQ angående VFU under coronavirusutbrottet
2020-03-20
Här följer svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss just nu angående VFU och ...

Aktuella lic-avhandlingar
2020-02-25
I vår försvaras tre lic-avhandlingar vid institutionen för utbildningsvetenskap.

Fler nyheter