lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppsamlingstentor blir hemtentor

2020-05-06

Det blir inga fysiska uppsamlingstentor i Helsingborg i juni.

Uppsamlingar Campus Helsingborg, juni 2020

Ny info: på grund av Covid-19 så kommer vi inte att ha några fysiska uppsamlingsprov i juni. De prov som skulle ha varit den 10 & 12/6 är nu omgjorda till hemtentor.

Här kan ni se de tentor som ni har möjlighet att göra i juni.

Då mitt campus inte finns längre och då L@L inte är kopplat till HKR så är det mail som gäller för anmälan till några av samhälls- och historietentorna; se instruktionerna.

Det är viktigt att ni läser hur ni ska göra när ni anmäler er/ kollar om ni har tillträde på L@L.
Se*

*anmäl er med namn, personnummer, datum och vilken kurs det gäller till lina.anderssonuvet.luse senast 1/6-2020.

**Kontrollera att du har tillträde till rätt tillfälle på L@L. Om inte, maila ditt personnummer och vilken kurs det gäller, till lina.anderssonuvet.luse.

OBS: det är sista chansen att skriva dessa prov i Helsingborg.

Efter detta så kontaktar du HKR direkt om du har något kvar att göra på kurser i samhällskunskap och historia:

Ansvarig för samhällskunskap, Peter Gustafsson: peter.gustavssonhkrse , 044-2503354

Ansvarig för historia, Lars Andersson Hult: lars.anderssonhkrse, 044-2503616

 

Studie- och karriärvägledare, Louise Fagerström: louise.fagerstromhkrse , 044-2503493

Senaste nyheterna

Utlysning fröpengar
2020-05-17
Nu finns det fröpengar att söka inom området praktiknära utbildningsforskning.

Utlysning forskningsmedel
2020-05-17
Medel för praktiknära utbildningsforskning finns nu att söka. Deadline 4 september.

Uppsamlingstentor blir hemtentor
2020-05-06
Det blir inga fysiska uppsamlingstentor i Helsingborg i juni.

FAQ angående VFU under coronavirusutbrottet
2020-03-20
Här följer svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss just nu angående VFU och ...

Aktuella lic-avhandlingar
2020-02-25
I vår försvaras tre lic-avhandlingar vid institutionen för utbildningsvetenskap.

Fler nyheter