lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Aktuella lic-avhandlingar

2020-02-25

I vår försvaras två lic-avhandlingar vid institutionen för utbildningsvetenskap.

Den 8 maj lägger Mimmi Malm fram sin avhandling Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen -  i sagans värld på förskolan Opponent är Docent Susanne Thulin, Kristianstad högskola. kl 13.15 i LUX C126

 

Den 5 juni lägger Charlotte Lagerholm fram sin avhandling. Opponent är Docent Konrad Schönblom Linköpings Universitet. Kl 13.15 i LUX C126

Senaste nyheterna

FAQ angående VFU under coronavirusutbrottet
2020-03-20
Här följer svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss just nu angående VFU och ...

Aktuella lic-avhandlingar
2020-02-25
I vår försvaras två lic-avhandlingar vid institutionen för utbildningsvetenskap.

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna
2020-02-18
Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i ...

Janna Lundberg disputerar
2019-11-01
Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

Karin Ollinen försvarar sin licavhandling
2019-10-25
Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens ...

Fler nyheter