lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Janna Lundberg disputerar

2019-11-01

Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

Avhandlingens titel är Samhällskunskap för alienerad elit. Observationsstudie av Särskilda Läroverket.
Opponent är docent Maria Törnkvist från Uppsala Universitet. Avhandlingen i sin helhet hittar du via den här länken.

Senaste nyheterna

FAQ angående VFU under coronavirusutbrottet
2020-03-20
Här följer svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss just nu angående VFU och ...

Aktuella lic-avhandlingar
2020-02-25
I vår försvaras två lic-avhandlingar vid institutionen för utbildningsvetenskap.

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna
2020-02-18
Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i ...

Janna Lundberg disputerar
2019-11-01
Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

Karin Ollinen försvarar sin licavhandling
2019-10-25
Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens ...

Fler nyheter