lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Janna Lundberg disputerar

2019-11-01

Den 31 januari kl 13 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap. Avhandlingens titel är Samhällskunskap för en alienerad elit. Opponent och betygsnämnd meddelas senare.

Senaste nyheterna

Janna Lundberg disputerar
2019-11-01
Den 31 januari kl 13 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap. Avhandlingens titel är ...

Karin Ollinen försvarar sin licavhandling
2019-10-25
Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens ...

Katarina Blennow disputerar
2019-10-24
Med avhandlingen The Emotional Community of Social Science Teaching disputerar Katarina Blennow i ...

Sök till kompletterande pedagogisk utbildning senast 15 oktober
2019-10-14
Vill du bli ämneslärare och är klar med dina ämnesstudier?

15 juli öppnar vi för sen ansökan
2019-07-04
Vill du bli ämneslärare? Missade du att söka i våras?

Fler nyheter