lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Karin Ollinen försvarar sin licavhandling

2019-10-25

Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens titel är Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik - lärares beskrivningar och hur undervisningen påverkas av deras TPACK.

Fakultetsopponent: Annika Lantz Andersson, Göteborgs universitet.

Lokal: LUX C121


Senaste nyheterna

Janna Lundberg disputerar
2019-11-01
Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

Karin Ollinen försvarar sin licavhandling
2019-10-25
Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens ...

Katarina Blennow disputerar
2019-10-24
Med avhandlingen The Emotional Community of Social Science Teaching disputerar Katarina Blennow i ...

Sök till kompletterande pedagogisk utbildning senast 15 oktober
2019-10-14
Vill du bli ämneslärare och är klar med dina ämnesstudier?

15 juli öppnar vi för sen ansökan
2019-07-04
Vill du bli ämneslärare? Missade du att söka i våras?

Fler nyheter