lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sök till kompletterande pedagogisk utbildning senast 15 oktober

2019-10-14

Vill du bli ämneslärare och är klar med dina ämnesstudier?

Då kan du senast 15 oktober via antagning.se söka till Kompletterande pedagogisk utbildning vid Lunds universitet. Du hittar ansökan via den här länken.

Senaste nyheterna

Janna Lundberg disputerar
2019-11-01
Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

Karin Ollinen försvarar sin licavhandling
2019-10-25
Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens ...

Katarina Blennow disputerar
2019-10-24
Med avhandlingen The Emotional Community of Social Science Teaching disputerar Katarina Blennow i ...

Sök till kompletterande pedagogisk utbildning senast 15 oktober
2019-10-14
Vill du bli ämneslärare och är klar med dina ämnesstudier?

15 juli öppnar vi för sen ansökan
2019-07-04
Vill du bli ämneslärare? Missade du att söka i våras?

Fler nyheter