lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

90-procentseminarium

2019-03-03

Den 17 maj kl 10.15-12 i sal LUX B251 diskuterar Katarina Blennow sitt avhandlingsmanus i samhällskunskapsämnets didaktik, med universitetslektor Johan Sandahl, Stockholms universitet. Titeln på avhandlingsmanuset är Emotive Subject. Social Science Teaching and Pluralist Swedish Classrooms.

Senaste nyheterna

15 juli öppnar vi för sen ansökan
2019-07-04
Vill du bli ämneslärare? Missade du att söka i våras?

Succé för nya lärarutbildningsguiden
2019-05-29
Den 14 februari 2019 lanserades den nya ”Lärarutbildningsguiden” på Studera.nu. Sedan dess har ...

Höstens första disputation
2019-05-27
Den 6 september i Lux C126 kl 13.15 disputerar Ingemar Karlsson i utbildningsvetenskap. Opponent är ...

Janna Lundbergs 90-procentseminarium 24 maj
2019-05-23
Välkomna till Janna Lundbergs slutseminarium 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, ...

Johan Lind försvarar sin lic-avhandling
2019-05-16
Den 17 maj Kl 13.15 i Lux C 126 försvarar Johan Lind sin lic-avhandling med titeln Elevers ...

Fler nyheter