lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Disputation 26 april

2019-03-03

Den 26 april kl 13 i Lux sal C 126 (Helgonavägen 3) är det dags för Ingrid Bosseldal att försvara sin doktorsavhandling "Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa". Fakultetsopponent: professor Tora Holmberg, sociologiska institutionen, Uppsala Universitet.

Avhandlingen kan laddas ner härifrån.

Senaste nyheterna

15 juli öppnar vi för sen ansökan
2019-07-04
Vill du bli ämneslärare? Missade du att söka i våras?

Succé för nya lärarutbildningsguiden
2019-05-29
Den 14 februari 2019 lanserades den nya ”Lärarutbildningsguiden” på Studera.nu. Sedan dess har ...

Höstens första disputation
2019-05-27
Den 6 september i Lux C126 kl 13.15 disputerar Ingemar Karlsson i utbildningsvetenskap. Opponent är ...

Janna Lundbergs 90-procentseminarium 24 maj
2019-05-23
Välkomna till Janna Lundbergs slutseminarium 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, ...

Johan Lind försvarar sin lic-avhandling
2019-05-16
Den 17 maj Kl 13.15 i Lux C 126 försvarar Johan Lind sin lic-avhandling med titeln Elevers ...

Fler nyheter