lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Provföreläsningar

2018-12-11

Institutionen för utbildningsvetenskap ska anställa en ny lektor.

Den 18/1 klockan 10.15-12:00 i sal LUX B152 kommer de kvarvarande tre av de fem högst rankade sökande att hålla sina provföreläsningar på något av dessa teman: 

1. Ledarskap i klassrummet – diskurs, forskning, skolkulturer

2. Lärarblivande – läroplansteori, didaktik, utveckling

3. Från politik till klassrum – skolväsendets organisation och villkor

Har du frågor angående detta kan du maila institutionens prefekt Anders Persson anders.persson@Uvet.lu.se

Välkomna!

Schema för provföreläsningarna:

10.15 – 10.45 doc Martin Stigmar, Lund

10.50 – 11.20 univ lekt Ylva Hofvander Trulsson, Svedala

11.25 – 11.55 univ lekt Viktor Aldrin, Halmstad

Senaste nyheterna

Succé för nya lärarutbildningsguiden
2019-05-29
Den 14 februari 2019 lanserades den nya ”Lärarutbildningsguiden” på Studera.nu. Sedan dess har ...

Höstens första disputation
2019-05-27
Den 6 september disputerar Ingemar Karlsson med en avhandling om elever i matematiksvårigheter. ...

Janna Lundbergs 90-procentseminarium 24 maj
2019-05-23
Välkomna till Janna Lundbergs slutseminarium 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, ...

Johan Lind försvarar sin lic-avhandling
2019-05-16
Den 17 maj Kl 13.15 i Lux C 126 försvarar Johan Lind sin lic-avhandling med titeln Elevers ...

Janna Lundbergs slutseminarium framflyttat
2019-05-06
Janna Lundbergs slutseminarium är flyttat till den 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria ...

Fler nyheter