lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Slutseminarium 13 juni 15-17

2018-06-11

Dags för ännu ett slutseminarium.

Ingrid Bosseldals avhandlingsmanus "Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn - vuxna, lärare - elev och hund - människa" granskas på slutseminarium den 13/6 kl. 15-17 i M313. Diskutant är professor Jonas Aspelin, Högskolan Kristianstad.

Senaste nyheterna

Johan Lind försvarar sin lic-avhandling 17/5
2019-02-21
Den 17 maj är det dags för Johan Lind att försvara sin lic-avhandling med titeln Elevers förståelse ...

Janna Lundbergs slutseminarium 29/4
2019-02-21
Den 29 april samlas vi för att diskutera Janna Lundbergs avhandlingsmanus ”Samhällskunskap för en ...

Licputation 29/3
2019-01-29
Eva Pennegård ska licputera: "Att se undervisning genom elevers ögon".

Slutseminarium Hans Teke 28/1 2019
2019-01-10
Välkomna till Hans Tekes slutseminarium.

Provföreläsningar
2018-12-11
Institutionen för utbildningsvetenskap ska anställa en ny lektor.

Fler nyheter