lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Glada nyheter för KPU-studenterna

2018-05-21

Regeringen höjer studiebidraget.

Regeringen har bestämt att höja studiebidraget för studenterna på den Kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Beslutet gäller redan från höstterminen 2018. Mer om förslaget kan du läsa här.  

Senaste nyheterna

Johan Lind försvarar sin lic-avhandling 17/5
2019-02-21
Den 17 maj är det dags för Johan Lind att försvara sin lic-avhandling med titeln Elevers förståelse ...

Janna Lundbergs slutseminarium 29/4
2019-02-21
Den 29 april samlas vi för att diskutera Janna Lundbergs avhandlingsmanus ”Samhällskunskap för en ...

Licputation 29/3
2019-01-29
Eva Pennegård ska licputera: "Att se undervisning genom elevers ögon".

Slutseminarium Hans Teke 28/1 2019
2019-01-10
Välkomna till Hans Tekes slutseminarium.

Provföreläsningar
2018-12-11
Institutionen för utbildningsvetenskap ska anställa en ny lektor.

Fler nyheter