lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Institutionens forskare publicerar sig

2018-05-03

Johan Lind.

Katarina Blennow.

Med oförblommerad stolthet vill vi tillkännage att Katarina Blennow och Johan Lind nyligen fått varsin artikel publicerad i internationella tidskrifter.

Katarina Blennows artikel om känslor i samhällskunskapsklassrummet hittar du i Journal of Social Science Education och Johan Linds artikel om elevers funderingar om tekniska system hittar du i International Journal of Technology and Design Education

Senaste nyheterna

90-procentseminarium
2019-03-03
Den 17 maj kl 10.15-12 diskuterar Katarina Blennow sitt avhandlingsmanus i samhällskunskapsämnets ...

Ännu en licputation
2019-03-03
Den 9 maj kl 10.15 i Lux C121 licputerar Christian Abrahamsson. Titeln på hans lic-avhandling är ...

Disputation 26 april
2019-03-03
Den 26 april i Lux sal C 126 är det dags för Ingrid Bosseldal att försvara sin doktorsavhandling ...

Johan Lind försvarar sin lic-avhandling 17/5
2019-02-21
Den 17 maj försvarar Johan Lind sin lic-avhandling med titeln Elevers förståelse av tekniska system ...

Janna Lundbergs slutseminarium 29/4
2019-02-21
Den 29 april kl 14-16 samlas vi för att diskutera Janna Lundbergs avhandlingsmanus ”Samhällskunskap ...

Fler nyheter