lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Institutionsstyrelse

Institutionen för utbildningsvetenskaps styrelse 2018


Ledamöterna består av ordförande, lärare, teknisk administrativ personal (T/A personal), studeranderepresentanter och doktorandrepresentanter. Mandatperioden omfattar tre år förutom för studeranderepresentanterna där mandatperioden omfattar ett år.

Ledamöter:

Anders Persson, prefekt

Sinikka Neuhaus, utbildningschef ämneslärarutbildningen, biträdande prefekt

Anders Sonesson, AHU

Roger Johansson, lärare 

Katarina Mårtensson, lärare

Marita Ljungqvist, lärare

Helena Berglund, forskarstuderande

Maria Hedberg, övrig personal     

Karin Hjalmarsson, övrig personal

Elisabeth Jensen Haverling, studeranderepresentant, vice ordf HTS-kåren

Lina Andersson, sekreterare