lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om institutionen

Välkommen till institutionen för utbildningsvetenskap!

Institutionen för utbildningsvetenskap är en ung institution inom de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Sedan grundandet i mars 2011 pågår hos oss ett intensivt arbete med att utveckla institutionen till att bli ledande i forskning och utbildning inom utbildningsvetenskap i landet.

Målet för vår forskning är att vara mångsidig och omfångsrik. Den skall vara disciplinärt bred (fler- och tvärvetenskaplig) och eftersträva vetenskapligt djup. Kopplingen till lärarutbildningen innebär att den utbildningsvetenskapliga forskningen också kan ge vetenskapliga bidrag till lärarprofessionens kunskapsutveckling.

Sommaren 2017 flyttade institutionen från Campus Helsingborg till Lunds Universitet. I samband med detta blev Avdelningen för högskolepedagogisk utbildning, AHU, en del av institutionen.