lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning

Vill du bli lärare och har redan läst 90 eller 120 hp i ett eller flera skolämnen vid universitet eller högskola? Då kan den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) vara något för dig.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), omfattande 90 hp eller tre terminer. Under utbildningen får du lära dig att undervisa i dina ämnen både genom teoretiska studier och genom praktik, på din framtida arbetsplats, skolan. KPU är en alternativ väg till en ämneslärarexamen. Genom utbildningen får du med dig kunskaper som motsvarar de 60 hp utbildningsvetenskap och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (praktik). KPU är inte en genväg till läraryrket utan tänkt som en yrkesväxling eller en väg in i läraryrket för dig som redan har ämneskunskaper.

Behörighet

För att vara behörig till KPU behöver du ha med dig 180 hp när du ansöker. En del av poängen kan vara i annat ämne/andra ämnen än det ämne/de ämnen som du vill utbilda dig till lärare i. Du måste dock ha den ämnesbehörighet som krävs för ditt/dina ämne/n. För att exempelvis bli ettämneslärare för gymnasiet behövs 120 hp inom ett av de ämnen som vi antar till och inom ramen för ämneskunskapen behöver du även ha skrivit ett självständigt arbete omfattade minst 15 hp. Uppfyller du dessa krav samt har grundläggande behörighet för högskolestudier, är du behörig att söka in till KPU.

När vi bedömer ämneskunskap tittar vi på de krav som finns för respektive ämne. Har du exempelvis en civilingenjörsexamen och vill bli treämneslärare för åk 7-9 i matematik, fysik och teknik, så bedömer vi om du i dina meriter kan uppvisa 90 hp inom ett av ämnena och 45 hp inom de två andra. Läs mer om behörighet och ansökan eller kontakta studievägledaren i god tid innan ansökningsperioden.

I vänsterspalten listar vi våra fem ingångar till KPU. Under respektive ingång kan du läsa mer om de ämneskunskaper som krävs.

 

Vi antar endast till vårterminen:

Nästa ansökningsperiod öppnar 16 september och stänger 15 oktober. Se mer information här.

Vi antar i ämnena: Engelska, svenska, svenska som andraspråk, fysik, kemi, biologi, naturkunskap, matematik, teknik och moderna språk. I ämnet moderna språk antar vi till Spanska, Franska, Tyska och Italienska.

Platserna på den kompletterande pedagogiska utbildningen fördelas på följande sätt: 50% av platserna är reserverade för naturvetenskapliga ämnen, 50% av platserna är reserverade för moderna språk samt engelska, svenska och svenska som andraspråk. Sökandes meritvärde inom respektive urvalsgrupp är detsamma som antal uppnådda högskolepoäng i sökt undervisningsämne.

Studievägledning

Har du civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen? Vänligen kontakta studievägledaren för rätt bedömning i god tid innan ansökningsperioden.

Lotta Olsson, studievägledare

studievagledning@uvet.lu.se

I Lund, telefonnummer 046-2226949, i rum M308D på måndagar, onsdagar och fredagar

I Helsingborg, telefonnummer 042-356539, i rum C449 på tisdagar och torsdagar

Utbildningsplan

Utbildningsplan för 2017 och 2018 (PDF)

Utbildningsplan från och med 2019 (PDF)