lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Den 17 maj Kl 13.15 i Lux C 126 försvarar Johan Lind sin lic-avhandling med titeln Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser. Välkomna! [...]

2019-05-06

Janna Lundbergs slutseminarium framflyttat

Janna Lundbergs slutseminarium är flyttat till den 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, Högskolan Dalarna, är diskutant. Titeln på avhandlingsmanuset är ”Samhällskunskap för en [...]

2019-03-03

90-procentseminarium

Den 17 maj kl 10.15-12 i sal LUX B251 diskuterar Katarina Blennow sitt avhandlingsmanus i samhällskunskapsämnets didaktik, med universitetslektor Johan Sandahl, Stockholms universitet. Titeln på [...]

2019-03-03

Ännu en licputation

Den 9 maj kl 10.15 i Lux C121 licputerar Cristian Abrahamsson. Titeln på hans lic-avhandling är "Lärarperspektiv på elevengagemang i NO-undervisningen". [...]

Gästföreläsning

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2019 föreläser

2019-05-22 On   17:15 - 19:00

Gästföreläsning

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2019 föreläser

2019-05-23 To   19:00 - 20:00

Seminarium

Janna Lundberg 90-procentseminarium

2019-05-24 Fr   13:15 - 15:00