lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

På denna sida visas ett urval skrifter som forskare vid Institutionen för utbildningsvetenskap har publicerat. Om du vill se ytterligare publikationer går det bra att söka i Lunds universitets publikationsdatabas (LUP).

Här hittar du mer information om LUP och kan söka efter publikationer

Böcker (5 av 116 st)

Redaktörskap (5 av 36 st)

Artiklar (5 av 144 st)

Bokkapitel (5 av 146 st)

Förord (5 av 10 st)

Konferensbidrag (5 av 319 st)

Rapporter (5 av 73 st)

Working papers (5 av 5 st)

Recensioner (5 av 70 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 36 st)

Tidningsartiklar (5 av 46 st)

Övrigt (5 av 37 st)