lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

75-procentseminarium i licforskarskolan

75-procentseminarium

Varmt välkomna till 75-procentseminarium för sex av våra licentiander i forskarskolan Communicate science in school.

Tid och plats: 26 februari i LUX-huset, Helgonavägen 3 i Lund

Hålltider

10-11.30 Cristian Abrahamsson Sal B366

Inledare Annika Lantz Andersson, docent vid Göteborgs Universitet

10-11.30 Eva Svensson Sal B429

Inledare: Håkan Fleischer, PhD Linneuniversitetet

11.30-13.00 Lunch 13-14.30 Johan Lind Sal B366

Inledare Jonas Hallström, biträdande professor vid Linköpings Universitet

13-14.30 Karin Ollinen Sal B429

Inledare Eva Lundqvist, docent vid Uppsala Universitet

14.30-15 Fika

15-16.30 Eva Pennegård Sal B366

Inledare Clas Olander, docent vid Malmö Universitet

15-16.30 Mimmi Malm Sal B429

Inledare Marita Lundström, PhD Högskolan Väst