lunduniversity.lu.se

Department of Educational Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

90-procentseminarium

2019-03-03

Den 17 maj kl 10.15-12 i sal LUX B251 diskuterar Katarina Blennow sitt avhandlingsmanus i samhällskunskapsämnets didaktik, med universitetslektor Johan Sandahl, Stockholms universitet. Titeln på avhandlingsmanuset är Emotive Subject. Social Science Teaching and Pluralist Swedish Classrooms.

Latest News

Succé för nya lärarutbildningsguiden
2019-05-29
Den 14 februari 2019 lanserades den nya ”Lärarutbildningsguiden” på Studera.nu. Sedan dess har ...

Höstens första disputation
2019-05-27
Den 6 september disputerar Ingemar Karlsson med en avhandling om elever i matematiksvårigheter. ...

Janna Lundbergs 90-procentseminarium 24 maj
2019-05-23
Välkomna till Janna Lundbergs slutseminarium 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, ...

Johan Lind försvarar sin lic-avhandling
2019-05-16
Den 17 maj Kl 13.15 i Lux C 126 försvarar Johan Lind sin lic-avhandling med titeln Elevers ...

Janna Lundbergs slutseminarium framflyttat
2019-05-06
Janna Lundbergs slutseminarium är flyttat till den 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria ...

More news