lunduniversity.lu.se

Department of Educational Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Latest News

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna
2020-02-18
Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i ...

Janna Lundberg disputerar
2019-11-01
Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

Karin Ollinen försvarar sin licavhandling
2019-10-25
Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens ...

Katarina Blennow disputerar
2019-10-24
Med avhandlingen The Emotional Community of Social Science Teaching disputerar Katarina Blennow i ...

Sök till kompletterande pedagogisk utbildning senast 15 oktober
2019-10-14
Vill du bli ämneslärare och är klar med dina ämnesstudier?

More news