lunduniversity.lu.se

Department of Educational Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Spanska

Spanska talas för närvarande av mellan 350 och 400 miljoner människor främst i Spanien, Latinamerika och USA. I ämnesstudier i spanska lär du dig muntlig och skriftlig språkfärdighet samt får en orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Spanien och Latinamerika.

Lär dig lära ut spanska

Inom ämnesstudierna i spanska ingår också pedagogiska och didaktiska moment för att ge en förberedelse inför yrkeslivet. Du får lära dig om olika teorier och metoder för språkinlärning och hur du kan använda dig av dem i ditt yrkesliv.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet moderna språk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne åk 7-9

Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisningen skiljer sig från delkurs till delkurs, men vanlig förekommande är föreläsningar och gruppövningar. Examinationer kan ske både muntligt och skriftligt.

Hur många poäng du läser i ämnet spanska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra spanska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. Det går inte att ha spanska eller övriga språk som tredjeämne. Undervisningen sker på Lunds universitet i Lund.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Spanska steg 3 eller Engelska 6 (områdesbehörighet 6c/A6c)