lunduniversity.lu.se

Department of Educational Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Franska

Franskan är ett världsspråk och talas i stora delar av världen, bl a delar av Afrika, som är en ny och spännande marknad. Franskan är ett språk som förenar människor inom olika branscher. Allt från journalister, kulturarbetare, samhällsvetare och inte minst för dem som siktar på modebranschen. Detta gör att språket är högst relevant för elever att lära sig redan under skolåren.

Det är viktigt att ha ett bra grepp om så väl fransk som allmän grammatik och tycka att det är roligt att jämföra språkliga och kulturella skillnader i fransktalande länder med andra språk och kulturer om man vill bli ämneslärare i franska.

Koppling till arbetslivet

Ämnesstudierna genomförs med en tät koppling till den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket innebär att du får tid att reflektera över din egen roll som lärare i franska. Genom att använda dina egna erfarenheter får du resonera kring didaktiska processer i undervisningen och öva dig i att planera, leda och utvärdera din undervisning. Texter av olika multimediamaterial, konversation och eget skrivande är viktiga inslag i utbildningen i franskämnet.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet moderna språk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne åk 7-9

Undervisningsämne gymnasiet

 
Undervisning och Examination

Undervisningsformerna skiljer sig ut från delkurs till delkurs, men vanliga former är föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen sker i huvudsak på franska, men svenska kan förekomma. Både skriftliga och muntliga tentamina i olika former förekommer.

Hur många poäng du läser i ämnet franska beror på om du väljer det som ditt huvudämne, eller ditt andraämne. Om du väljer att göra franska till ditt huvudämne gör du ditt examensarbete motsvarande 30 hp i ämnet. Franska undervisas på Lunds universitet i Lund.

Ingångsämne och huvudämne

När du börjar studera till lärare utgår du från ett ingångsämne. Vilket ingångsämne du har påverkar vilka andra ämnen du kan studera. Eftersom franska inte är ett ingångsämne, måste du kombinera det med ingångämnena svenska eller engelska. Tänk på att om du vill göra franska till ditt huvudämne kan du inte kombinera det med svenska, eftersom svenska automatiskt blir ett huvudämne.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Franska steg 3 eller Engelska 6(områdesbehörighet 6c/A6c)