lunduniversity.lu.se

Department of Educational Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Till dig som är antagen ht 2018

Grattis och välkommen till ämneslärarutbildningen!

Du har blivit antagen till ämneslärarutbildningen vid Lunds Universitet. 

Vi vill hälsa dig varmt välkommen!

Våra introduktionsdagar börjar med upprop den 28 augusti och pågår till och med den 3 september, dock ledigt lördag och söndag.

Det är några saker du ska göra inför introduktionen:

1. Aktivera ditt Studentkonto på passport.lu.se med hjälp av inloggningsuppgifterna från antagning.se. Studentkontot behöver du för att till exempel komma åt undervisningsplattformen, trådlösa nätverk och studentmejl. Om du redan har ett aktivt studentkonto behöver du inte aktivera det igen.

2. Webbregistrera dig via www.student.ladok.se. Det gör du med hjälp av student-id som du får när du skapat ditt studentkonto. Webbregistreringen öppnar den 27/8 och stänger den 2/9.

3. Om du inte kan närvara vid introduktionsdagarna måste du meddela detta för att behålla din plats. Maila till karin.hjalmarsson@uvet.lu.se

 

Vi ser fram emot att träffa dig vid terminsstart!

 

Vänliga hälsningar från oss som arbetar med ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

Kontakt:

Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds Universitet

studievagledning@uvet.lu.se

karin.hjalmarsson@uvet.lu.se

Här nedan finns länkar till information om ditt första ämne:

 

Engelska

Fysik

Matematik

Svenska

Svenska som andra språk