lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ny som student

Vi hälsar dig som ny student på ämneslärarutbildningen välkommen till institutionen  för utbildningsvetenskap på Lunds universitet.

Terminsstart höstterminen 2017:

Introduktion, SOL H104 kl. 10.00 - 12.00

Alla ämneslärarstudenter träffas för ett obligatoriskt gemensamt introduktionsmöte den 28/8.

Om du är reservplacerad kommer du att kallas senast den 1/9 om det blir lediga platser.

Om du inte kan närvara vid uppropet eller om du inte avser att ta din plats, ber vi dig att meddela detta till studieadministratören Karin Hjalmarsson per mail karin.hjalmarsson@uvet.lu.se.

Schema, kursplan och litteraturlista

På nedanstående länkar hittar du mer information om ditt ämne:
 

Ta del av studentlivet

Du som är lärarstudent kan gå med i Humanistiska och Teologiska Studentkåren – HTS som är den studentkår som representerar studenterna på ämneslärarutbildningen.

Under HTS finns Utbildningsvetenskapliga studentrådet (U-rådet), som fungerar som en länk mellan ämneslärarstudenter och de nämnder som styr själva utbildningen. 

Förutom studentkårer finns det flera olika studentföreningar att engagera sig i. För sångfåglar rekommenderas studentkören Stampus, medan den radiosugne kan bege sig till Stampus FM.

Läs mer om studentföreningarna i Lund.

Facebook

Det kan vara bra att följa oss på Facebook där vi kontinuerligt postar nyheter och aktuell information. Facebook.com/uvet