lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Undervisning

När du börjar studera på universitet är det mycket att hålla koll på. Här har vi samlat information om hur undervisningen går till och vad som kan vara bra att känna till.

Terminstider

Höstterminen 2017: 28 augusti - 14 januari
Vårterminen 2018: 15 januari - 3 juni

Akademisk kvart

Akademisk kvart används vid Lunds universitet och betyder att alla samlingar (exempelvis föreläsningar och seminarier) börjar kvart över hel timme. Detta sägs vara: ”Den lärdes sätt att undvika all stress”. Akademisk kvart används inte vid prov utan det är "prickprick" som gäller.

Kurser och delkurser

Som student på universitet läser du olika kurser. Varje termin innehåller 30 hp, de flesta kurser omfattar 30 hp (t ex Engelska 1), men en del kurser är på 7,5 eller 15 hp.

Om kursen innehåller olika delkurser så kan du få betyg på de olika delkurserna, men det är först när du klarat alla delkurser som hela kursen är färdig.

Undervisningsformer

Några undervisningsformer används i de flesta ämnen och sammanhang, som exempelvis föreläsning, grupparbete, seminarium och handledning. Andra begrepp som förekommer ofta är case, projekt, laborationer och fältarbete. 

Inom olika ämnen eller med olika lärare, utformas undervisningen ofta olika trots en samma beteckning. Därför kan en föreläsning eller en lektion vid ett tillfälle vara mycket interaktiv och till stora delen bestå av en diskussion mellan lärare och studenter, medan den i ett annat ämne eller med en annan lärare är en enkelriktad presentation från läraren. Ett seminarium kan i ena fallet vara en livlig diskussion och i ett annat fall en lärarmonolog. För dig som student kan skillnaden mellan dessa undervisningsformer som benämns likadant kanske vara förvirrande. Fråga därför gärna läraren så att denne har möjlighet att tydliggöra och förklara lärar- respektive studentrollen vid olika undervisningstillfällen. I kursplanen framgår vilka delar av undervisningen som är obligatoriska moment, där du måste närvara. I övrigt är du som student som tar ansvar för att delta i undervisningen. Din kursplan hittar du här.

Verksamhetsförlagd utbildning -VFU

En lärarutbildning är en yrkesutbildning som kräver både teoretiska och praktiska kunskaper. Inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du tillämpa dina teoretiska kunskaper på din framtida arbetsplats, skolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng och är uppdelad i fyra olika perioder under hela utbildningen.

Prov och resultat

Det finns olika sätt att få poäng för din kurs, delkurs eller moment på kursen. Det kan t ex vara en skriftlig hemuppgift (hemskrivning) eller deltagande vid ett eller flera seminarietillfällen. Ett av de vanligaste sätten är fortfarande att du som student genomför ett skriftligt prov i en undervisningssal (salskrivning).

Läs mer om prov och resultat här.